Skip links

BAU Medeniyetlerin Sesi Korosu

BAU Medeniyetlerin Sesi Korosu

1990’larda dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de yeni ve anlamlı bir kültürel süreç başladı. Gençler ve aydınlarda bildiklerinin dışındakilere karşı büyük bir ilgi uyandı. O güne dek yazılmayanlar yazıldı, konuşulmayanlar konuşulmaya başlandı. Bu sürecin doğal bir parçası olarak Anadolu’nun, Balkanların, Kafkasya’nın ve Orta doğu’nun son derece çeşitli ve zengin müzik birikimi büyük bir tutkuyla keşfedilmek istendi.

Üniversitelerin toplumsal ilerleme ve kültürel, etnik önyargıların aşılmasında büyük gücü ve rolü olduğu düşüncesiyle Ocak 2012’den itibaren Bahçeşehir Üniversitesi kendi alanında ilk olma niteliği taşıyan bir çalışma başlattı. Medeniyetler’in Sesi Korosu olarak adlandırılan bir öğrenci korosu kuruldu. Anadolu, Balkan, Orta Doğu ve Kafkasya coğrafyalarından pek çok dilde halk şarkısı icra etme amacımız şimdiden büyük bir aşama kaydetti.

Medeniyetler’in Sesi Korosu dünyanın müzik kültürü zincirinin ilk halkasının halk müziği olduğu gerçeğinden yola çıkıp öncelikli olarak bu geniş coğrafyadan halk müziği örnekleri seslendiriyor. Yalnızca öğrencilerin oluşturduğu Medeniyetler’in Sesi Korosu’na seçkin profosyonel müzisyenlerden oluşan bir orkestra eşlik ediyor.
Orkestrada Halk Müziği ve batı çalgılarının yanı sıra repertuara göre seçilen çeşitli yerel çalgıları icra eden müzisyenler de yer alıyor. Kısa sürede Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Bulgarca, Lazca, Rumca, Gürcüce, Arapça türküler seslendiren topluluğun amacı ise, her geçen gün farklı dillerle repertuarını geliştirmek.

İcralardaki çok dilli ve çok sesli yaklaşım çok kültürlülük prensibi ile birleşince ortaya çıkan eserler dinleyenlere muhteşem bir keyif vermektedir. Öncelikle dinleyenlere ardından kuşkusuz korist öğrencilere müziğin dolaysız anlatım olanakları yardımıyla insan sevgisi aşılamayı ve ötekileştirmenin karşısında gösterilecek duruşa katkı sağlamayı prensip edinen koro, toplumsal barış ve kardeşlik mesajını birbirinden güzel ezgilerle dünyanın tüm coğrafyalarına taşımak isteğinin heyecanını duymaktadır.