Muzik Kutusu << Geri Dön

Kırım Tatar Halk Türkülerinde Sembol Olarak Bitkiler

Elnara Ziyadinova / Türkiye Türkçesi: Burcu Kaçmaz - Karadeniz Araştırmaları Sayı 11 ( Güz 2006)

http://www.muammerketencoglu.com/imgs/KIRIM_TATAR_HALK_TÜRKÜ.pdf