Muzik Kutusu << Geri Dön

HALKLARDAN EZGİLER 3

GÜRCÜSTAN HALK MÜZİĞİ, 1995


Hazırlayanlar: Muammer Ketencoğlu ve İberya Özkan
01.TSEKVA AÇARULİ (Acara Dansı) Gürcüce
03.HASANBEGURA (Hasanbegura) Gürcüce
04.POPURİ, KARTULİ HALNURİ SİMĞERREBİS TEMEBZE (Gürcü Halk Şarkıları Temalarından Potpori)
05.ÇİÇE TURA (Küçük Çakal) Melgerce
09.TSBEKVA DAVULURİ (DAVLURİ Dansı)
11.TZİNTZKARO (TZİNTZKARO) Gürcüce
16.GAREKAHURİ SAÇİDAO (KAHETİ Civarından Güreş Havası) Gürcüce
17.TSEKVA KARTULİ (Gürcü Dansı)

GÜRCÜ HALK MÜZİĞİ ÜZERİNE
Gürcistan, çok eski ve gelişmiş müzik kültürüne sahip bir ülke olup folkloru, otantik çoksesli halk müziği ve enstrümantal müzik örnekleri ile Gürcü halkının müzikal yetenekleri, herkesçe bilinmektedir.

Gürcülerin özellikle ulusal ve dini müziği, XII., XII. yy.'larda sanatının altın çağına ulaşmıştır. Müzik uygulamaları, halk çalgılarının çeşitliliği ve müzik terminolojisinin üstün performansı, Eski Gürcistan'ın gerçek ansiklopedisi Şota Rustaveli'nin (XII.yy.) "Kaplan Postlu Kahraman" adlı yapıtında açıklanmıştır.

XIX. yy.'ın sonlarına doğru Gürcü kompozitör okulu kurularak, XX. yy.'ın başlarında ulusal klasik müzik yapıtları oluşmuştur. Yeni Gürcü müziğinin gelişmesinde, gerçek ve bitmeyen bir kaynak olan halk müziğinin yeri çok önemlidir. Bu gelişme ve değişikliklere karşın, belirgin ulusal karakter, sürekli var olup, Gürcü klasik müziğini yansıtan temel özellik ve özgünlüğünün ana faktörü olarak kalmaktadır.

Gürcü müziği uzun süredir Sovyetler Birliği arenasına girmiş olup, son yıllarda uluslar arası alanda da dikkat çekmeye başlamıştır. Ünlü kompozitörler, müzik grupları ve icracılar, Gürcü müziğini geniş alanlara yaymakta ve bugün, haklı olarak bu müzik, bağımsız, özgün ve üst düzeyde gelişmiş unvanını almaktadır.

Dünyanın, otantik çoksesli halk müziğine sahip ender halklarından olan Gürcülerin ulusal karakterlerinden en önemlisi, her fırsatta şarkı söylemeleri ve dans etmeleridir.

Tüm köylü erkeklerin, imece halinde iki gruba ayrılıp, çapa temposuna uygun biçimde, çoksesli iş şarkıları söyleyerek tarlayı çapalamaları ve bunun şarkı eşliğinde dansa dönüşmesi gibi sayısız örnekler, müziğin yaşamla içiçeliğini kanıtlamaktadır.

İş şarkılarının yanı sıra yol, eğlence, atışma, ağıt, dua, dans, sofra, güldürü, sevda gibi her konudaki yüzlerce çok sesli şarkılar, Gürcü müziğinin vokal gücünü, seviyesini ve zenginliğini göstermektedir. Aynı zamanda doğu ile batı müzik kültürünün çok güzel bir sentezini oluşturmaktadır.

Gürcü müziği üzerine şimdiye dek, Kalan Müzik Yapım tarafından piyasaya sürülen ve oldukça ilgi gören Kafdağı Müzik Topluluğu'nun "Kafdağı'ndan Ezgiler" adlı birinci kasetinden başka hiçbir ciddi çalışmanın olmaması oldukça önemli bir eksiklik olduğu inancındayım. Bu çalışmanın da bu eksikliği bir ölçüde giderebileceği umuduyla...

Y. Mimar İBERYA ÖZKAN (MELŞVİLİ)