Muzik Kutusu << Geri Dön

Balkanlar ve Rumeli Türkleri hakkında Türkiye'de yayınlanmış bibliyografyalar


BALKANLAR VE RUMELİ TÜRKLERİ HAKKINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANMIŞ BİBLİYOGRAFYALAR

ARNAVUTLUK
1. 1860-1912 YILLARI DÖNEMİNDE YAYINLANAN VE AYNI ZAMANDA TÜRKÇE OLARAK DA ÇIKAN ARNAVUT GAZETE VE DERGİLERİ. ÇEVREN, C6, N17, 07.1978, 45-53SS. (PRİŞTİNE-YUGOSLAVYA). [70/

2. ARNAVUTLUK'TA 18. YÜZYILIN OSMANLICA KODEKSLERİ LİTO, ZANA ANKARA: TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ, 1994. 1685-1689SS. (XI. TÜRK TARİH KONGRESİ'NDEN AYRIBASKI). [TB95/MK]

BALKANLAR
3. BALKAN ARAŞTIRMALARI KAYNAKÇASI. BIBLIOGRAPHIE D?ETUDES BALKANIQUES. ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER (TANITAN). TÜRK DİLİ, C37, N324, 09.1978, 440-443SS. [10/ENFO-MK]

4. BALKAN ARAŞTIRMALARI KAYNAKÇASI. ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER (TANITAN). KÜÇÜKÇEKMECE, 08.08.1990, 3.5.S. [10/ENFO]

5. BALKAN ÜLKELERİ EDEBİYATLARINDAN TÜRKÇEYE ÇEVİRİLER NECATİGİL, BEHÇET TÜRK DİLİ, C38, N322, 07.1978, 126-154SS. [TMB78/MK]

6. BALKANLAR. İÇİNDE: TÜRKİYE DIŞINDAKİ TÜRKLER BİBLİYOGRAFYASI 1. CİLT. ANKARA: DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 1992. 322-460SS. [10/ENFO]

7. BALKANLAR VİLAYETLERİNDE OSMANLI BASINI. ŞERAFETTİN HOCA. ÇEVREN, C5, N14, 06.1977, 39-54SS. (PRİŞTİNE-YUGOSLAVYA). [70/

8. DOĞU KAYNAKLARININ GENEL OLARAK TARİH VE BALKAN HALKLARININ KÜLTÜREL TARİHİ İÇİN ÖNEMİ. TVERITINOVA, ANNA S. ÇEV.: TÜRKKAYA ATAÖV. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, C25, N2, 6.1970, 155-159SS. [10/ENFO]

9. TURKEY AND THE BALKANS. İÇİNDE: AN EXTENSIVE BIBLIOGRAPHY OF STUDIES IN ENGLISH, GERMAN AND FRENCH ON TURKISH FOREIGN POLICY (1923-1997). AYDIN, MUSTAFA ? ALKAN, M. NAİL. ANKARA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ, 1997. 101-110SS. [10/ENFO]

BALKAN SAVAŞLARI 10. BALKAN SAVAŞI EDEBİYATIMIZ DUMAN, HARUN (DOKTORA TEZİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ). İSTANBUL: 1991. 326Y. [199/YÖKK]

11. BALKAN SAVAŞLARINA AİT TÜRKÇE ESERLER ÜZERİNDE BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ EREN, İSMAİL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH DERGİSİ, N27, 03.1973, 111-122SS. [TMB74/MK-ENFO]

12. HARP TARİHİ VE BALKAN HARBİ HAKKINDA TETKİKLER BERKUK, İSMAİL ASKERİ MECMUA, N54/102, 09.1936, 483-498SS. [166/

13. YABANCI HATIRATLARDA BALKAN SAVAŞI DUMAN, HALUK HARUN MÜTEFERRİKA, N10, KIŞ 1996, 211-218SS. [10/ENFO]

BATI TRAKYA
14. BATI TRAKYA HAKKINDA BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ AKGÜN, YILMAZ TÜRK KÜLTÜRÜ, C14, N159, 01.1976, 53-58SS. [TMB76/MK]

15. BATI TRAKYA TÜRKLERİ BİBLİYOGRAFYASI KILIÇ, A. YAVUZ (TANITAN) ZAMAN, 16.12.1996. [10/ENFO]

16. BATI TRAKYA TÜRKLERİ BİBLİYOGRAFYASI. A BIBLIOGRAPHY OF WESTERN THRACE TURKS AKIN, AYŞE BİGE AKIN (HAZ.) ANKARA: 1996. LXX+330S. (T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN NU: 17). [10/ENFO-DAGM-MK]

17. BATI TRAKYA TÜRKLERİ KAYNAKÇASI [TANITIM] ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER KÜÇÜKÇEKMECE, N374, 02.04.1997, 2.S. [10/ENFO]

18. BATI TRAKYA ÜZERİNE SON ESERLER BATI TRAKYA'NIN SESİ, C1, N2, 01/02.1988, 42-43SS. [51/

19. BATI TRAKYA'DA BEKTAŞİLİK VE BEKTAŞİLER HAKKINDA ARŞİV VE KÜTÜPHANELERİMİZDE BULUNAN YAZMA ESERLER DEDE, ABDURRAHİM İÇİNDE: HACI BEKTAŞ VELİ, BİLDİRİLER, DENEMELER (AÇIK OTURUM). ANKARA: 1977. 41-55SS. [178/

20. BATI TRAKYA'DA TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ IŞIĞINI YAKAN MEHMET HİLMİ VE BATI TRAKYA'DA TÜRK BASINI YILDIZ, SELAHATTİN TÜRK KÜLTÜRÜ, C14, N159, 01.1976, 19-24SS. [TMB76/MK]

21. BATI TRAKYA'DA TÜRKÇE SÜRELİ NEŞRİYAT ÜZERİNE (1923-1988) EREN, HALİT BATI TRAKYA'NIN SESİ, C1, N6, 09/10.1988, 18-23SS. [TMB89/MK]

22. BATI TRAKYA'DAKİ TÜRKÇE SÜRELİ NEŞRİYAT ÜZERİNE EREN, HALİT İÇİNDE: MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ (6.: 22.09.1988: İSTANBUL). [51/

23. BİR KİTAP: BATI TRAKYA TÜRKLERİ ÇOCUK EDEBİYATI. BATI TRAKYA, C24, N259, 04/06.1990, 46.S. [178/

24. ÇAĞDAŞ YUNANİSTAN (BATI TRAKYA) TÜRK ŞİİRİ KAYNAKÇASI SAĞLAM, FEYYAZ İÇİNDE: YUNANİSTAN'DA (BATI TRAKYA'DA) ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ ANTOLOJİSİ. İZMİR: 1995. 239-246SS. (BATI TRAKYA TÜRKLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ YAYINLARI). [10/

25. KAYNAKÇA (1 EKİM 1985 - 15 AĞUSTOS 1994) SAĞLAM, FEYYAZ İÇİNDE: YUNANİSTAN (BATI TRAKYA) TÜRKLERİ EDEBİYATI ÜZERİNE İNCELEMELER. CİLT: 3. İZMİR: 1994. 136-153SS. (ALMANYA'DAKİ BATI TRAKYA TÜRK FEDERASYONU YAYINLARI). [10/

26. KAYNAKÇA (1 EKİM 1985-25 MART 1996) SAĞLAM, FEYYAZ İÇİNDE: YUNANİSTAN (BATI TRAKYA) TÜRKLERİ EDEBİYATI ÜZERİNE İNCELEMELER. CİLT: 4. İZMİR: 1996. 201-207SS. (AVUSTRALYA BATI TRAKYA TÜRKLERİ İSLAM DERNEĞİ YAYINLARI). [10/

27. KAYNAKÇA SAĞLAM, FEYYAZ İÇİNDE: YUNANİSTAN (BATI TRAKYA) TÜRKLERİ EDEBİYATI ÜZERİNE İNCELEMELER. CİLT: 2. İZMİR: 1993. 182-192SS. [10/

BOSNA-HERSEK
28. 1866 YILINDAN SONRA BOSNA-HERSEK VE MAKEDONYA'DA YAYINLANAN TÜRKÇEGAZETE VE DERGİLER EREN, İSMAİL BİLGİ, C14, N163/165, 04/06.1961, 8-10SS.; C14, N166/167, 07/08.1961, 11-12SS. [TMB61/MK]

29. 1918-1988 YILLARI ARASINDA BOSNA-HERSEK VE KOSOVA'DA TEFSİR SAHASINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BARDHI, İSMAİL (BASILMAMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ, ANKARA ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENST.). ANKARA: 1992. 129Y. [203/YÖKK]

30. AÇIKLAMALI KAYNAKÇA RIEDLMAYER, ANDRAS İÇİNDE: MAZİYİ SİLMEK: BOSNA-HERSEK'TEKİ KÜTÜPHANELERİN VE ARŞİVLERİN TAHRİBİ. TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ, C9, N3, 1995, 337-341SS. [10/ENFO]

31. ATATÜRK KİTAPLIĞI'NDA BULUNAN BOSNA-HERSEK'LE İLGİLİ YAZMALAR BAYRAKTAR, NAİL TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ, C8, N2, 1994, 87-90SS. [TMB94/MK]

32. BOSNA-HERSEK BİBLİYOGRAFYASI [HAKKINDA] TÜRKİYE, 12.03.1993, 8.S. [186/

33. BOSNA-HERSEK BİBLİYOGRAFYASI AŞÇI, ARİF (TANITAN) TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ, C10, N1, 03.1996, 83-85SS. [DAGM/DAGM]

34. BOSNA-HERSEK BİBLİYOGRAFYASI ÜZERİNE [BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMANTASYON DAİRESİ'NİN HAZIRLADIĞI ESER ÜZERİNE] TÜRK KÜLTÜRÜ, C31, N360, 04.1993, 62-63SS. [TMB93/MK]

35. BOSNA-HERSEK BİBLİYOGRAFYASI ÜZERİNE AŞÇI, ARİF (TANITAN) TÜRK KÜLTÜRÜ, C34, N395, 03.1996, 189-190SS. [DAGM/DAGM]

36. BOSNA-HERSEK BİBLİYOGRAFYASI ÜZERİNE AŞÇI, ARİF (TANITAN) TÜRK YURDU, C16, N104, 04.1996, 59.S. [DAGM/DAGM]

37. BOSNA-HERSEK BİBLİYOGRAFYASI ÜZERİNE TAVKUL, UFUK (TANITAN) TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, N82, 02.1993, 217-218SS. [TMB93/MK]; TÜRK YURDU, N69, 05.1993, 58.S. [186/

38. BOSNA-HERSEK BİBLİYOGRAFYASI. A BIBLIOGRAPHY OF BOSNIA-HERZEGOVINA. 2 CİLT BİNARK, İSMET (PROJE YÖNETİCİSİ) ANKARA: 1995. LII+1299S. (BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN NU: 16). [10/ENFO-MK]

39. BOSNA-HERSEK BİBLİYOGRAFYASI. BOSNIA-HERZEGOVINA BIBLIOGRAPHY İLEMİN, NECLA (ÇEV.) ANKARA: 1993. XLVI+410S. (BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN NO: 8). [10/ENFO-DAGM-MK]

40. BOSNA-HERSEK'E DAİR İKİ YENİ KİTAP PALA, AYHAN (TANITAN) POLEMİK, N9, 03/04.1993, 29-30SS. (BOSNA-HERSEK BİBLİYOGRAFYASI'NIN TANITIMI). [186/DAGM

41. BOSNA-HERSEK'TE TÜRKİYE VE AVUSTURYA İDARESİ ALTINDA YAYINLANAN TÜRKÇE GAZETE VE DERGİLER EREN, İSMAİL KİTAP BELLETEN, C1, N2, 12.1960, 14-15SS. [TMB68/MK]

42. DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK DÜNYASI İLE İLGİLİ "BİBLİYOGRAFYALARI" YAYINLAMAYA DEVAM EDİYOR: "BOSNA-HERSEK BİBLİYOGRAFYASI" TERCÜMAN, 02.05.1993, 8.S. [186/DAGM]

43. DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GÜZEL BİR ESER: BOSNA-HERSEK BİBLİYOGRAFYASI GÜLEÇYÜZ, KAZIM (TANITAN) YENİ ASYA, 21.03.1993, 1.7.S. [186/DAGM]

44. DOĞU DİLLERİNDE YAZILAN VE MOSTAR'DAKİ HERSEK ARŞİVİ'NDE BULUNAN BOSNA VE HERSEK MÜSLÜMANLARININ ESERLERİ HASANDEDİÇ, HİVZİ TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, C1, N6, 06.1980, 73-90SS. [TMB80/MK]

45. DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI'NCA ÖNEMLİ BİR KİTAP DAHA YAYIMLANDI: BOSNA-HERSEK BİBLİYOGRAFYASI İNAL, ESİN TENŞİ (TANITAN) TERCÜMAN, 18.08.1993, 11.S. [186/DAGM]

46. SARAYBOSNA GAZİ HÜSREV BEĞ KÜTÜPHANESİ YAZMA ESERLER KATALOĞU OKİÇ, M. TAYYİB İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, N12, 1964, 143-153SS. [TMB65/MK

BULGARİSTAN
47. [BULGAR YAZININDAN TÜRKÇEYE ÇEVİRİLER] ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER İÇİNDE: I. ULUSLARARASI BULGAROLOJİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ. SOFYA: BULGAR BİLİMLER AKADEMİSİ, 1983, C2, 550-562SS. (BULGARCA BİLDİRİ). [ACAROĞLU/

48. 100. DOĞUM YILINDA YAVOROV: BULGAR EDEBİYATININ ÇAĞINA BAŞKALDIRANOZANI ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER MİLLİYET SANAT DERGİSİ, N259, 09.01.1978, 32-33SS. [ACAROĞLU/

49. 100. DOĞUM YILINDA, BULGARİSTAN KÖYÜNÜN GERÇEKLERİNİ DİLE GETİREN ÜNLÜ ÖYKÜCÜ: ELİN PELİN ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER MİLLİYET SANAT DERGİSİ, N252, 21.11.1977, 12-13SS. (YAŞAMI, YAPITLARI, TÜRKÇEYE ÇEVİRİLERİ). [ACAROĞLU/

50. 120 ANS DE JOURNALISME TURC EN BULGARIE (1865-1985) ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER İSTANBUL: EDITIONS ISIS, 1992. 317-353SS. ("PRESSE TURQUE ET PRESSE DE TURQUIE. ACTES DES COLLOQUES D'ISTANBUL"DAN AYRIBASKI). [10/ENFO]

51. ACAROĞLU, TÜRKER: BULGARİSTAN'DA TÜRK GAZETECİLİĞİ (1865-1985) BİRİNCİ, ALİ (TANITAN) TARİH VE TOPLUM, C15, N85, 01.1991, 60-62SS. [TMB91/MK]

52. ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI BİBLİYOGRAFYASI (ANADOLU - KIBRIS - SURİYE - IRAK - BULGARİSTAN - YUNANİSTAN - YUGOSLAVYA VE ROMANYA TÜRK AĞIZLARI) GÜLENSOY, TUNCER ANKARA: 1981. 144S. (KÜLTÜR BAKANLIĞI MİLLİ FOLKLOR ARAŞTIRMA DAİRESİ YAYINLARI: 33; BİYOGRAFİLER-BİBLİYOGRAFYALAR DİZİSİ: 7). [10/ENFO-MK]

53. ANDREEVA, ST. - L. STANİŞEVA: BİBLİYOGRAFİYA NA SLAVYANSKOTO LİTERATUROZNANLE İ FOLKLOR VE BİLGARİYA ZA 1957-1960. [BULGARİSTAN'DA SLAV EDEBİYATI VE HALKBİLİM KAYNAKÇASI] ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER (TANITAN) TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, C17, N341, 12.1977, 8185-8186SS. [TMB78/MK]

54. BALKAN TÜRKLERİNİN TARİHİ. 1. KİTAP DELİORMAN, M. NECMETTİN İSTANBUL: VAKİT MATBAASI, [T.Y.]. 152S. (ESERDE ROMANYA, RUSYA, MISIR, AVRUPA VE BİLHASSA BULGARİSTAN'DA ÇIKAN TÜRKÇE GAZETELER HAKKINDA BİLGİ VERİLMİŞ, BUNLARDAN BAZILARININ BAŞLIKLARI NEŞROLUNMUŞTUR). [106/

55. BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE BULGARİSTAN'DA TÜRKÇE BASIN ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER TÜRK DÜNYASI TARİH DERGİSİ, C4, N48, 12.1990, 44-48SS. RESİMLİ. [ACAROĞLU/

56. BULGAR AKADEMİSİ VE SOFYA ÜNİVERSİTESİ NEŞRİYATI ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER VARLIK, C9, N154, 01.12.1939, 271-274SS. [ACAROĞLU/

57. BULGAR ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ VE SOFYA MİLLİ MÜZESİ NEŞRİYATI ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER ÜLKÜ, C17, N102, 08.1941, 567-570SS. [ACAROĞLU/

58. BULGAR HİKAYELERİ ANTOLOJİSİ ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER İSTANBUL: REDHOUSE YAYINEVİ, 1967. XVI+208S. PORTRELİ. (20 BULGAR YAZARININ YAŞAMI-YAPITLARI). [ACAROĞLU/

59. BULGAR TARİHİ HAKKINDA BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ SARICAN, NİHAL (BİTİRME TEZİ, İSTANBUL ÜNİV. EDEBİYAT FAK. TARİH BÖLÜMÜ). İSTANBUL: 1981. 64Y. [5/İÜK-İÜEFK]

60. BULGARCA-TÜRKÇE VE TÜRKÇE-BULGARCA SÖZLÜKLER. ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER. ANAYURT, C1, N18/19, 01/15.11.1954, 3-4SS. [ACAROĞLU/ ; TÜRK DİLİ, C4, N37, 01.10.1954, 28-30SS. [ACAROĞLU/

61. BULGARİSTAN MİLLİ KÜTÜPHANESİ'NDE BULUNAN TÜRKİYE, TÜRKLER VE ATATÜRK HAKKINDA YAZILMIŞ KAYNAKLARIN BİBLİYOGRAFYASI FENERCİ, TÜLAY TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ, C11, N4, 1997, 337-350SS. [10/ENFO]

62. BULGARİSTAN TÜRK AZINLIĞIYLA İLGİLİ SON YAYINLAR ŞİMŞİR, BİLAL N. TÜRK KÜLTÜRÜ, C24, N277, 05.1986, 66-67SS. [51/

63. BULGARİSTAN TÜRK BASINI AKGÜR, ZEYNEP GÖKÇE (BASILMAMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ, İSTANBUL ÜNİV. SBE GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI). İSTANBUL: 1988. 107Y. [162/YÖKK]

64. BULGARİSTAN TÜRK BASINI, 1879-1945 KARAGÖZ, ADEM RUHİ İSTANBUL: ÜNİVERSİTE MATBAASI, 1945. 66S. (BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN KÜLTÜR HAYATINA DAİR İNCELEMELER: 1). [1/MK]

65. BULGARİSTAN TÜRKLERİ (BULGARİSTAN'DA TÜRKLER) ÜZERİNE YAYINLANAN BİBLİYOGRAFYALARIN BİBLİYOGRAFYASI AĞAOĞLU, BÜLENT İSTANBUL: BÜLENT AĞAOĞLU, HAZİRAN 1998. 3Y. [10/ENFO]

66. BULGARİSTAN TÜRKLERİ ŞİİRİ YENİSOY, HAYRİYE SÜLEYMANOĞLU TÜRK DİLİ, TÜRK ŞİİRİ ÖZEL SAYISI V (TÜRKİYE DIŞI ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ), N531, 03.1996, 449-578SS. [10/ENFO]

67. BULGARİSTAN TÜRKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR VE BELGELER (1-9) ŞİMŞİR, BİLAL N. TÜRK KÜLTÜRÜ, C24, N272, 12.1985, 46-60SS.; C24, N274, 02.1986, 46-60SS.; C24, N275, 03.1986, 52-63SS.; N276, 04.1986, 51-56SS.; N278, 06.1986, 50-58SS.; N279, 07.1986, 49-58SS.; N280, 08.1986, 39-49SS.; N282, 10.1986, 49-58SS.; N285, 01.1987, 48-59SS. [186/

68. BULGARİSTAN TÜRKLERİ ÜZERİNE SON YAYINLAR ŞİMŞİR, BİLAL N. TÜRK KÜLTÜRÜ, C25, N292, 08.1987, 58-62SS.; C28, N329, 09.1990, 562-571SS. [51/

69. BULGARİSTAN TÜRKLERİ ÜZERİNE YENİ YAYINLAR ŞİMŞİR, BİLAL N. TÜRK KÜLTÜRÜ, ÖZEL SAYI, C24, N271, 10.1985, 61-63SS. [TMB86/MK]

70. BULGARİSTAN'DA [TÜRKÇE] BASIN ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER BALKAN TÜRKLERİNİN SESİ, N10, 10.1991, 15-20SS. [ACAROĞLU/

71. BULGARİSTAN'DA 120 YILLIK TÜRK GAZETECİLİĞİ (1865-1985) ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER İSTANBUL: GAZETECİLER CEMİYETİ, 1990. VIII+120S. RESİMLİ. (GC YAYINLARI: 28). [10/ENFO]

72. BULGARİSTAN'DA ATATÜRK ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER TÜRK DİLİ, C40, N339, 12.1979, 370-372SS. [TMB79/MK]; (AYRICA KENAN AKÇAY'IN DERLEDİĞİ "KEMALİZM ÜZERİNE" ADLI KİTAPTA, 1981, 290-296SS.). [ACAROĞLU/

73. BULGARİSTAN'DA ÇIKMIŞ OLAN TÜRK GAZETELERİ VE DERGİLER OKDAY, İSMAİL HAKKI TEVFİK TÜRK KÜLTÜRÜ, C24, N274, 02.1986, 1-5SS. [TMB86/MK]

74. BULGARİSTAN'DA TOTALİTER-KOMÜNİST REJİMİN YIKILMASINDAN SONRA ÇIKAN TÜRKÇE GAZETELER TURAN, ÖMER TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, N36, 09/10.1995, 95-98SS. [DAGM/DAGM]

75. BULGARİSTAN'DA TÜRK BASINI OKDAY, İSMAİL HAKKI TEVFİK İSTANBUL: BASIN YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, [D.T.1980]. 204+66S. PORTRE. [TB80/MK-ENFO]

76. BULGARİSTAN'DA TÜRK YAZARLARI KAYNAKÇASI ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER MÜTEFERRİKA, N3, YAZ 1994, 99-122SS. (I. TÜRK YAZARLARININ BULGARİSTAN'DA TÜRKÇE OLARAK BASILAN YAPITLARI (1913-1979); II. TÜRK YAZARLARINDAN BULGARCAYA ÇEVİRİLER, 1951-1992). [10/ENFO]

77. BULGARİSTAN'DA TÜRKÇE BASIN ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER BULGARİSTAN'DA TÜRK KÜLTÜRÜ, N6, 01/03.1993, 25-28SS. RESİMLİ. [ACAROĞLU/

78. BULGARİSTAN'DA YAYIMLANAN TÜRKÇE KİTAPLARIN BİBLİYOGRAFYASI (1858-1984) HAFIZ, NİMETULLAH SESLER (ÜSKÜP), C23, N217, 06.1987, 115-171SS. [59/

79. BULGARİSTAN'DA YAYIMLANAN TÜRKÇE KİTAPLARIN BİBLİYOGRAFYASI (1858-1984) HAFIZ, NİMETULLAH TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETEN, 1987, 311-365SS. [TMB91/MK-DAGM]; AYRIBASKISI DA VAR. [TB93/MK]

80. BULGARİSTAN'DA YAYINLANAN TÜRKÇE KİTAPLARIN BİBLİYOGRAFYASI'NA EKLER HEZARFEN, AHMET MÜTEFERRİKA, N4, KIŞ 1994, 165-169SS. [10/ENFO]

81. BULGARİSTAN'DAKİ TÜRKÇE YAYINLAR ERGİN, MUHARREM TÜRK KÜLTÜRÜ, C3, N28, 02.1965, 51-52SS. [51/

82. BULGARİSTAN'DAKİ TÜRKLER VE BULGARİSTAN TÜRK BASINI SALGIR, ABDÜLKADİR TÜRK KÜLTÜRÜ, C27, N309, 01.1989, 23-28SS. [TMB89/MK]

83. BULGARİSTAN?IN ÜNLÜ HALKBİLİMCİSİ PROF. ARNAUDOV YÜZ YAŞINDA ÖLDÜ. MİLLİYET SANAT DERGİSİ, N277, 15.05.1978, 25.S. (YAŞAM ÖYKÜSÜ VE YAPITLARI)

84. BULGARLAR VE BULGARİSTAN ÜZERİNE YÜZYILLIK TÜRKÇE KAYNAKÇA (1878-1978). BIBLIOGRAPHIE TURQUE CENTENNALE SUR LES BULGARES ET LA BULGARIE ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER ANKARA: TÜRK TARİH KURUMU, 1997. XXIV+202S. (TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI XII. SAYI, SAYI: 8). [10/ENFO-MK]

85. DİMİTROV'UN 100. YILI ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER MİLLİYET, 18.06.1982, 2.S. [ACAROĞLU/

86. DOĞUMUNUN 100. YILINDA EN BÜYÜK BULGAR ÖYKÜCÜSÜ ELİN PELİN ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER BAKIRKÖY EKSPRES, N124/125, 18.01.1978, 3. VE 6.S. [ACAROĞLU/

87. ELİN PELİN ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER DÜNYAYA AÇILAN PENCERE (CEP DERGİSİ), C1, N6, 01.06.1967, 124-125SS. (EN ÜNLÜ BULGAR ÖYKÜCÜSÜNÜN YAŞAMI VE YAPITLARI). [ACAROĞLU/

88. GEORGI KARASLAVOV ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER DÜNYAYA AÇILAN PENCERE (CEP DERGİSİ), C2, N20, 01.06.1968, 87-89SS. (BULGAR YAZARININ YAŞAMI VE YAPITLARI). [ACAROĞLU/

89. KONUK BULGAR YAZARLARI ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER EDEBİYAT CEPHESİ, N6, 16.05.1979, 9.S. RESİMLİ. (BEŞ BULGAR YAZARININ YAŞAMLARI, YAPITLARI, TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN KİTAPLARI, KAYNAKÇA). [ACAROĞLU/

90. KRONOLOJİ ŞİMŞİR, BİLAL N. (DER.) İÇİNDE: TÜRK BASININDA BULGARİSTAN TÜRKLERİ. ZORLA AD DEĞİŞTİRME SORUNU. ANKARA: BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 1985. VII-XXVSS. [10/ENFO]

91. MAHMUT NECMETTİN DELİORMAN, 1898-1973: BULGARİSTAN TÜRKLÜĞÜ'NÜN DEĞERLİ BİR GAZETECİ YAZARI [YAŞAMI VE KAYNAKÇASI] ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER BALKANLAR'DA TÜRK KÜLTÜRÜ, Y3, N9, 10/12.1993, 28-31SS. [10/ENFO]

92. OSMANLI BULGAR BASINI ÜZERİNE NOTLAR ORBAYLI, İLTER TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, C15, N26, 1991, 253-260SS. [TMB92/MK]

93. OSMANLI BULGAR BASINI ÜZERİNE NOTLAR ORBAYLI, İLTER TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, C15, N26, 1991, 253-260SS. [TMB92/MK]

94. REŞAT NURİ GÜNTEKİN?İN RUSÇA, SIRPÇA VE BULGARCAYA ÇEVRİLEN ESERLERİNİN BİBLİYOGRAFYASI. EREN, İSMAİL. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, N20, 12.1972, 185-192SS. [TMB73/MK]

95. SOFYA'DA BULGAR MİLLİ KÜTÜPHANESİ ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER ZAFER, 08.11.1949. (TÜRKLER VE TÜRKİYE İLGİLİ ESKİ KİTAPLAR). [ACAROĞLU/

96. THE TURKISH MINORITY PRESS IN BULGARIA, ITS HISTORY AND TRAGEDY, 1865-1985 ŞİMŞİR, BİLAL N. ANKARA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, 1986. 48S. [51/MK]

97. TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ ÜZERİNE BULGAR ARAŞTIRMALARI (1907-1971) ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER TÜRK DİLİ, C46, N376, 04.1983, 204-211SS. [TMB83/MK]

98. TÜRK FOLKLOR VE ETNOĞRAFYASI ÜZERİNE BAŞLICA BULGAR YAYINLARI: 1908-1976 ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER TÜRK FOLKLORU ARAŞTIRMALARI, 1983, 5-13SS. (AYRIBASIMI DA VAR: 1984). [51/

99. TÜRKLERİ ALAKADAR EDEN BULGAR NEŞRİYATINDAN BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER (ÜLKÜ, N98 VE 100, 03/04.1941'DEN AYRIBASKI.). ANKARA: 1941. 1. KS137-146SS.; 2. KS.: 345-354SS. [3/

100. ÜLKESİYLE YAŞIT BİR BULGAR HALKBİLİMCİSİ: PROF. M. ARNAUDOV'UN ARDINDAN ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, C18, N356, 03.1979, 8605-8606SS. [TMB79/MK]

101. VEJİNOV DİYE BİR BULGAR YAZARI VARDI ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER YAZKO-SOMUT, C3, N51, 20.01.1984, 6.S. (YAŞAMI-YAPITLARI). [ACAROĞLU/

KOSOVA
102. 1918-1988 YILLARI ARASINDA BOSNA-HERSEK VE KOSOVA'DA TEFSİR SAHASINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BARDHI, İSMAİL (BASILMAMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ, ANKARA ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENST.). ANKARA: 1992. 129Y. [203/YÖKK]

1. KOSOVA SAVAŞI HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ GÜNAL, ZERRİN İÇİNDE: I. KOSOVA ZAFERİ'NİN 600. YILDÖNÜMÜ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ26 NİSAN 1989. ANKARA: 1992. 51-54SS. (TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI VII. DİZİ-SA. 120). [10/ENFO]; AYRIBASKISI DA VAR. [TB92/MK-DAGM]

MAKEDONYA
103. 1866 YILINDAN SONRA BOSNA-HERSEK VE MAKEDONYA'DA YAYINLANAN TÜRKÇEGAZETE VE DERGİLER EREN, İSMAİL BİLGİ, C14, N163/165, 04/06.1961, 8-10SS.; C14, N166/167, 07/08.1961, 11-12SS. [TMB61/MK]

104. MAKEDONYA VE YUGOSLAVYA'DA ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ PARLATIR, İSMAİL TÜRK DİLİ, TÜRK ŞİİRİ ÖZEL SAYISI V (TÜRKİYE DIŞI ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ), N531, 03.1996, 579-658SS. [10/ENFO]

MÜBADELE
105. MÜBADELE BİBLİYOGRAFYASI. LOZAN NÜFUS MÜBADELESİ İLE İLGİLİ YAYINLAR VE YAYIMLANMAMIŞ ÇALIŞMALAR. PEKİN, MÜFİDE ? TURAN, ÇİMEN. İSTANBUL: LOZAN MÜBADİLLERİ VAKFI, 2002.

ROMANYA
106. ATATÜRK'ÜN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDEN II. DÜNYA SAVAŞINA KADAR TÜRRK-ROMEN İLİŞKİLERİ (1923-1944) GUBOĞLU, MIHAIL BELLETEN, C47, N188, 10.1983, 1045-1072SS. [TMB85/MK]

107. BALKAN TÜRKLERİNİN TARİHİ. 1. KİTAP DELİORMAN, M. NECMETTİN İSTANBUL: VAKİT MATBAASI, [T.Y.]. 152S. (ESERDE ROMANYA, RUSYA, MISIR, AVRUPA VE BİLHASSA BULGARİSTAN'DA ÇIKAN TÜRKÇE GAZETELER HAKKINDA BİLGİ VERİLMİŞ, BUNLARDAN BAZILARININ BAŞLIKLARI NEŞROLUNMUŞTUR). [106/

108. ROMANYA MATBUATI OKDAY, İSMAİL HAKKI TEVFİK ANKARA: HARİCİYE VEKALETİ MATBAASI, 1932. 27S. [70/

109. ROMANYA TARİHİNE AİT TÜRK KAYNAKLARI (BUNLARIN ÖNEMİ VE YAYINLAMA MESELESİ) GUBOĞLU, MIHAIL İÇİNDE: TÜRK TARİH KURUMU TÜRK TARİH KONGRESİ, 2 (VII. ANKARA, 25-29.09.1970), 1973, 493-507SS. [TMB76/MK]

110. ROMANYA'DA TÜRKÇE SÜRELİ BASIN ÜLKÜSAL, MÜSTECİP BALKANLAR'DA TÜRK KÜLTÜRÜ, Y3, N7, 04/06.1993, 11-13SS. [10/ENFO]

111. ROMANYA'DA TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARININ MESELELERİ VE GELİŞMELERİ (1948-1988) GUBOĞLU, MIHAIL TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, N64, 02.1990, 91-147SS. [59/

112. ROMANYA'DAKİ TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI HORATA, OSMAN TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, N2, GÜZ 1996, 388-398SS. [10/ENFO]

113. ROMEN KAYNAK VE ESERLERİNDE TÜRK TARİHİ. CİLT I: KRONİKLER EKREM, M. ALİ ANKARA: 1993. (TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARIII. DİZİ-SA.28). [10/ENFO]

114. ROMEN TÜRKOLOJİSİNİN GELİŞMESİ-BİBLİYOGRAFYA GEMİL, NAFİYE TÜRK FOLKLORU BELLETEN, C2, N1/2, 1987, 171-175SS. [TMB89/MK]

115. TATAR FOLKLORU VE ETNOĞRAFYASI İLE İLGİLİ ROMEN BİBLİYOGRAFYASI. ROMANIAN BIBLIOGRAPHY ON THE ETHNOGRAPHY AND FOLKLORE OF THE TATARS CALIN, CORNELIA TÜRK FOLKLORU ARAŞTIRMALARI, N1, 1981, 125-135SS. [TMB82/MK]

116. TÜRK HALKBİLİMİ İLE İLGİLİ ROMEN KAYNAKÇASI CALIN, CORNELIA TÜRK HALKBİLİM ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, 1977, 389-425SS. [TMB80/MK]

117. TÜRK TARİHİNE DAİR ROMEN KAYNAKLARI MEHMED, MUSTAFA ALİ İÇİNDE: MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ (TÜRK TARİHİ), (I. İSTANBUL, 15-20.10.1973). İSTANBUL: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRKİYAT ENSTİTÜSÜ, 1979, 234-243SS. [TMB80/MK]

118. TÜRKİYE?DE PANAIT ISTRATI. VELIMAN, VALERIU. Varlık, c44, n840, 09.1977, 2.s. [TMB77/MK]

119. YİRMİNCİ YÜZYILA KADAR ROMEN TARİH KİTAPLARI ATAÖV, TÜRKKAYA ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, C24, N3'DEN AYRIBASKI. ANKARA: 1969. 211-225SS. [1/

120. YİRMİNCİ YÜZYILA KADAR ROMEN TARİH KİTAPLARI ATAÖV, TÜRKKAYA ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, C24, N3, 09.1969, 211-225SS. [TMB70/MK]

RUMELİ
121. ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI BİBLİYOGRAFYASI (ANADOLU - KIBRIS - SURİYE - IRAK - BULGARİSTAN - YUNANİSTAN - YUGOSLAVYA VE ROMANYA TÜRK AĞIZLARI) GÜLENSOY, TUNCER ANKARA: 1981. 144S. (KÜLTÜR BAKANLIĞI MİLLİ FOLKLOR ARAŞTIRMA DAİRESİ YAYINLARI: 33; BİYOGRAFİLER-BİBLİYOGRAFYALAR DİZİSİ: 7). [10/ENFO-MK]

122. ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI ÜZERİNDE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ ERİMER, KAYAHAN TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, 1970, 211-236SS. [TMB71/MK

123. ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI ÜZERİNDE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ ERİMER, KAYAHAN TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, 1970'DEN AYRIBASKI. ANKARA: 1970.211-236SS. [1

124. BİBLİYOGRAFYA: RUMELİ AĞIZLARI (BULGARİSTAN-YUNANİSTAN-YUGOSLAVYA VE ROMANYA TÜRK AĞIZLARI). İÇİNDE: TÜRK DİLİ VE ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETEN, 1984, 133-147SS. (TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI: 533). [10/ENFO]

125. GÜLENSOY, TUNCER: ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI BİBLİYOGRAFYASI ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER (TANITAN) FOLKLOR VE ETNOĞRAFYA ARAŞTIRMALARI. İSTANBUL. 1984. 615-619SS. [59/

126. GÜLENSOY, TUNCER: ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI BİBLİYOGRAFYASI SAKAOĞLU, SAİM (TANITAN) TÜRK FOLKLORU, C3, N30, 01.1982, 4-5SS. [TMB82/MK]

127. Gülensoy, Tuncer: Rumeli ağızlarının ses bilgisi üzerine bir deneme : (İnceleme-bibliyografya-metinler) / -- Kayseri : Erciyes Üniversitesi, 1993. 159 s. ; 24 cm. -- (Erciyes Üniversitesi yayınları ; no. 51.

128. RUMELİ TÜRK AĞIZLARI ÜZERİNE TÜRKÇE VE YABANCI DİLLERDEKİ BAŞLICA ARAŞTIRMALARIN AÇIKLAMALI KAYNAKÇASI, 1904-1981 ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER HALK KÜLTÜRÜ, 1984/4, 13-40SS. [31/

129. TUNCER GÜLENSOY: "ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI BİBLİYOGRAFYASI" ADLIKİTABIN TENKİDİYLE İLGİLİ BAZI AÇIKLAMALAR ERCİYES, C7, N83, 11.1984, 8-11SS. (TÜRKER ACAROĞLU'NA VERİLEN CEVAPTIR). [59/

130. YUGOSLAVYA TÜRKLERİ'NİN AĞIZ VE FOLKLORUNA DAİR BAZI İNCELEME VE KAYNAKLAR EREN, İSMAİL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, C16'DAN AYRIBASKI. İSTANBUL: EDEBİYAT FAKÜLTESİ BASIMEVİ, 1968. 73-80SS. [1/

131. YUGOSLAVYA TÜRKLERİNİN AĞIZ VE FOLKLORUNA DAİR İNCELEME VE KAYNAKLAR EREN, İSMAİL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, N16, 1968, 73-80SS. [51/

ÜSKÜP
132. ÜSKÜP HALKBİLİM ENSTİTÜSÜ YAYINLARI ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, C18, N348, 07.1978, 8376-8378SS. [TMB78/MK]

133. ÜSKÜP HALKBİLİMİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI ACAROĞLU, MEHMET TÜRKER GÜNÜMÜZDE KİTAPLAR, C1, N6, 06.1980, 27-32SS. [ACAROĞLU

YUGOSLAVYA
134. 1.KOSOVA SAVAŞI HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ GÜNAL, ZERRİN İÇİNDE: I. KOSOVA ZAFERİ'NİN 600. YILDÖNÜMÜ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ26 NİSAN 1989. ANKARA: 1992. 51-54SS. (TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI VII. DİZİ-SA. 120). [10/ENFO]; AYRIBASKISI DA VAR. [TB92/MK-DAGM]

135. 16 AĞUSTOS 1717 SAVAŞI VE BELGRAD'IN FETHİ ÜZERİNE YAYINLANMIŞ OLAN RİSALELER HAMMER-PURGSTALL, JOSEPH VON İÇİNDE: OSMANLI DEVLETİ TARİHİ. CİLT 13 . İSTANBUL: ÜÇDAL NEŞRİYAT,1986. 237-239SS. [10/ENFO]

136. 1986'DA YUGOSLAVYA'DA TÜRKÇE ÇOCUK EDEBİYATI ZEKERİYA, NECATİ İÇİNDE: ÇOCUK EDEBİYATI YILLIĞI 1987. İSTANBUL: 664-667SS. (GÖKYÜZÜ YAYINLARI: 1; YILLIK DİZİSİ: 1). [10/ENFO]

137. BELGRAD FETHİYLE ALAKALI VE MÜNİH KÜTÜPHANESİ'NDE BULUNAN ON İKİ RAPOR HAMMER-PURGSTALL, JOSEPH VON İÇİNDE: OSMANLI DEVLETİ TARİHİ. CİLT 12. İSTANBUL: ÜÇDAL NEŞRİYAT,1986. 301-303SS. [10/ENFO]

138. BOSNA-HERSEK BİBLİYOGRAFYASI ÜZERİNE [BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİGENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMANTASYON DAİRESİ'NİN HAZIRLADIĞI ESER ÜZERİNE] TÜRK KÜLTÜRÜ, C31, N360, 04.1993, 62-63SS. [TMB93/MK]

139. MAKEDONYA VE YUGOSLAVYA'DA ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ PARLATIR, İSMAİL TÜRK DİLİ, TÜRK ŞİİRİ ÖZEL SAYISI V (TÜRKİYE DIŞI ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ), N531, 03.1996, 579-658SS. [10/ENFO]

140. TÜRK SANAT TARİHİ İLE İLGİLİ YUGOSLAV YAYINLARI. II EYİCE, SEMAVİ BELLETEN, C29, N114, 04.1965, 375-386SS. (AYRIBASKISI DA VAR). [TMB65/MK]

141. TÜRK SANAT TARİHİNE DAİR YUGOSLAV YAYINLARI, I EYİCE, SEMAVİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH DERGİSİ, C11, N5'DEN AYRIBASKI. İSTANBUL: 1960. 161-165S. [1/

142. TÜRK SANAT TARİHİNE DAİR YUGOSLAV YAYINLARI. I EYİCE, SEMAVİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAK. TARİH DERGİSİ, C11, N15, 09.1960, 161-165SS. [TMB61/MK]

143. YUGOSLAV BASIN VE YAYININDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK: BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ TEODOSİJEVİC, MİRJANA İÇİNDE: ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KONGRESİ 1988. ANKARA: TÜRK TARİH KURUMU, 1996. 11-27SS. [205/DAGM]

144. YUGOSLAV MÜSLÜMANLARININ OSMANLI EDEBİYATI ÜZERİNE AÇIKLAMALI BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ. 1-3. ÇEV.: MEHMET YAZGAN POPOVİÇ, ALEXANDRE YEDİ İKLİM, C7, N53, 08.1994, 60-67SS.; C9, N61, 04.1995, 63-72SS.[10/ENFO]; C9, N62, 05.1995, 68-73SS. [İÇD29/

145. YUGOSLAV TOPRAKLARINDA TÜRKÇE BASIN EREN, İSMAİL SESLER, N19, 1966, 51-73SS.; N20, 1967, 18-20SS. [70/

146. YUGOSLAVYA TÜRKLERİ'NİN AĞIZ VE FOLKLORUNA DAİR BAZI İNCELEME VE KAYNAKLAR EREN, İSMAİL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, C16'DAN AYRIBASKI. İSTANBUL: EDEBİYAT FAKÜLTESİ BASIMEVİ, 1968. 73-80SS. [1/

147. YUGOSLAVYA TÜRKLERİNİN AĞIZ VE FOLKLORUNA DAİR BAZI İNCELEME VE KAYNAKLAR EREN, İSMAİL SESLER, C4, N24, 1986, 63-68SS. [59/

148. YUGOSLAVYA TÜRKLERİNİN AĞIZ VE FOLKLORUNA DAİR İNCELEME VE KAYNAKLAR EREN, İSMAİL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, N16, 1968, 73-80SS. [51/

149. YUGOSLAVYA'DA NASREDDİN HOCA İLE İLGİLİ YAYINLAR HAFIZ, TACİDE İÇİNDE: I. MİLLETLERARASI NASREDDİN HOCA SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, 15-17.05.1989. ANKARA: 1990. 133-156SS. [59/

150. YUGOSLAVYA'DA TÜRK BASIN TARİHİNE DAİR YAYINLAR BİBLİYOGRAFYASI EREN, İSMAİL BİBLİYOGRAFYA KİTAP HABERLERİ BÜLTENİ, C2, N3, 1973, 77-82SS. [61/

151. YUGOSLAVYA'DA TÜRK BASINI EREN, İSMAİL BELGELERLE TÜRK TARİHİ DERGİSİ, C4, N23, 08.1969, 20-29SS. [70/

152. YUGOSLAVYA'DA TÜRK HALK EDEBİYATI ÜZERİNDE YAPILAN DERLEME ÇEVİRİ VE ARAŞTIRMALAR ÜZERİNDE BİR BİBLİYOGRAFYA HASAN, HAMDİ TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI BELLETEN, 1984, 315-338SS. [TMB88/MK]; AYRIBASKISI DA VAR. [TB93/MK-ENFO]

153. YUGOSLAVYA'DA TÜRKÇE ÇOCUK EDEBİYATI İSEN, MUSTAFA İÇİNDE: ÇOCUK EDEBİYATI YILLIĞI 1987. İSTANBUL: 659-665SS. (GÖKYÜZÜ YAYINLARI: 1; YILLIK DİZİSİ: 1). [10/ENFO]

154. YUGOSLAVYA'DA TÜRKÇE YAYIMLANAN DERGİLER BAYMAK, OSMAN BAY, N6/7, 1995. [DERGİ PRİZREN'DE YAYINLANIYOR]. [185/

155. YUGOSLAVYA'DA TÜRKÇE YAYINLANAN DERGİLER BAYMAK, OSMAN BALKANLAR'DA TÜRK KÜLTÜRÜ, Y4, N14, 01/03.1995, 37-38SS. [İÇD28/

156. YUGOSLAVYA'DA YAYINLANAN TÜRKÇE SÖZLÜK VE TÜRKÇE KONUŞMA KİTAPLARI NİMETULLAH HAFIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, N21, 12.1973, 159-174SS. [TMB75/MK-ENFO]

157. YUGOSLAVYA'DA YAYINLANAN TÜRKÇE YAYINLAR KARAGÖZ, KERİM (BASILMAMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ, İSTANBUL ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI). İSTANBUL: 1991. 71Y. [199/YÖKK]

YUNANİSTAN
158. EGE SORUNU BİBLİYOGRAFYASI. A BIBLIOGRAPHY OF THE AEGEAN QUESTION BİNARK, İSMET (PROJE YÖNETİCİSİ) ANKARA: 1997. L+190S. (BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN NU: 20). [10/ENFO-MK]

159. ESKİ HARFLERLE SELANİK'TE BASILMIŞ TÜRKÇE ESERLER BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ EREN, HALİT BATI TRAKYA'NIN SESİ, C3, N18-19-20, 05/07.1990, 41-46SS. [178/

160. ONİKİ ADA MATBUATI OKDAY, İSMAİL HAKKI TEVFİK ANKARA: HARİCİYE VEKALETİ MATBAASI, 1932. 9S. [70/

161. RELATIONS WITH GREECE. İÇİNDE: AN EXTENSIVE BIBLIOGRAPHY OF STUDIES IN ENGLISH, GERMAN AND FRENCH ON TURKISH FOREIGN POLICY (1923-1997). AYDIN, MUSTAFA ? ALKAN, M. NAİL. ANKARA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ, 1997. 110-126SS. [10/ENFO]

162. RICHARD, MARCEL: REPERTOIRE DES BIBLIOTHEQUES ET DES CATALOGUES DEMANUSCRITS GRECS. YUNAN EL YAZMALARI İHTİVA EDEN KÜTÜPHANELER VE KATALOGLARININ REPERTUARI. 2. BASKI EYİCE, SEMAVİ (TANITAN). BELLETEN, C23, N92, 10.1959, 637-645SS. (TANITMADAN ÖNCE, S.640-644 ARASINDA TÜRKİYE SINIRLARI İÇİNDE KALAN YERLERDE BİZANS YAZMALARININ DERLENMESİ VE KATALOGLANMA ÇALIŞMALARI BELİRTİLMİŞTİR). [TMB69/MK]