Muzik Kutusu << Geri Dön

Ketencoğlu'nun Seçtikleri


Nikos Papazoğlu: Vardar'dan Esen Rüzgar Seni Aldı Götürdü..
Derleyen ve çeviren: Dimostenis Yağcıoğlu

Bulgarian Wedding Music
Carol Silverman

Kırım Tatar Halk Türkülerinde Sembol Olarak Bitkiler
Elnara Ziyadinova / Türkiye Türkçesi: Burcu Kaçmaz - Karadeniz Araştırmaları Sayı 11 ( Güz 2006)

Roza Eşkenazi - Yaşam Öyküsü
Çeviri: Deniz Övünç Ketencoğlu

Rebetoloji/ Rebetologhia[Elias Petropoulos]

Bulgar Şarkıcı Verka Siderova'dan Bir Yazı

Rodop Türk Folklorüne İlişkin İki Yazı

Kırım Folkloru ve Halk Müziği Hakkında 4 Yazı [ Yrd. Doç. Dr. Zekeriya BAŞARSLAN ]

Sevdalinka Hakkında Söylenenler [ Semir Vraniç - Ömer Pobriç]

Balkanlar ve Rumeli Türkleri hakkında Türkiye'de yayınlanmış bibliyografyalar

Drama Köprüsü adlı türkünün tarihçesi

Erken Dönem Klezmer Müziği [Tuna Pase]

Christian and Turks - the Language of Music and Everyday Life [ Theodoros I. Riginiotis]

Kopuz ve Türk Dünyası Halk Çalgıları

ALLA SOKOLOVA'DAN 5 YAZI

Music As Medicine: The Adyghes' Case [ Alla Sokolova]

One Specific Line of Circassian (Adyghe) Instrumental Music [ Alla Sokolova]

PKHACHICH: Adyghe (Circassian) Clappers [ Alla Sokolova]

Cheers and Shouts in Adyghe Rituals[ Alla Sokolova]

The Adyghe Harmonica in the Context of Ethnic Music Culture [ Alla Sokolova]

Abhazlar ve Geleneksel Müzikleriyle İlgili Üç Yazı [ Alaşara, Aylık Dergi - Nisan 1995 ]

Çerkes Müziği ve Oyunları [ Ahmet Rasim ]

Kuzey Kafkasya

Ulusal Kültürümüzde Çığır Açan İlk Ünlüler[ Kagezej Bayzet, 'Zekosnig' dergisi, 2003, sayı 4 ]